PDi NETWORK - HURT-DETAL
PROWADZIMY PROFESJONALNY SERWIS KOMPUTERÓW, NOTEBOOKÓW:
NAPRAWIAMY PŁYTY GŁÓWNE, KARTY GRAFICZNE, DYSKI TWARDE ORAZ INNĄ ELEKTRONIKĘ
REGULAMIN

1. Sklep internetowy pod adresem www.pdinetwork.net prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną towarów w siedzibie Firmy a także za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sklep internetowy www.pdinetwork.net przyjmuje zamówienia z własnej strony internetowej. Oprócz przyjmowania zamówień w formie elektronicznej, zamówienia przyjmowane są również drogą telefoniczną a także osobiscie : PDI NETWORK ul.Prochowa 71 89-600 Chojnice. Aktualny numer telefonu za pomocą, którego należy kontaktować się w celu złożenia zamówienia znajduje się na stronie internetowej sklepu.

3. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną klient otrzymuje list elektroniczny z potwierdzeniem zamówienia.

4. Zasada zawarta w punkcie 3 regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przez telefon.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon .

6. Koszt przesyłki zakupionego towaru pokrywa KLIENT , bądź Firma PDI NETWORK jeżeli tak zostało prędzej ustalone.

7. Osoba składająca zamówienie przed upływem 2 godzin od złożenia zamówienia może takie zamówienie zmodyfikować bądź od niego odstąpić. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do powiadomienia sprzedającego drogą elektroniczną lub dzwoniąc na numer telefonu, który znajduje się na stronie internetowej sklepu.

8. Maksymalny termin otrzymania przesyłki w sklepie www.pdinetwork.net wynosi 7 dni. W przypadku kiedy termin wydłuży się np. z powodu braku towaru w magazynie klient zostanie o tym poinformowany a) listem elektronicznym lub b) przez telefon. Klientowi przysługuje tu prawo zmodyfikowania zamówienia bądź rezygnacji z niego.

9.W przypadku gdy pozyskanie towaru przez sklep w przeciągu następnych 5 dni okaże się niemożliwe sklep odstępuje od wykonania umowy o czym kupujący zostaje poinformowany.Przed złożeniem zamowienia Klient zobowiązany jest do kontaktu ze sklepem w celu ustalenia ceny oraz sprawdzenia czy dany towar bedzie dostepny .

10. Właściciel sklepu www.pdinetwork.net nie ponosi odpowiedzialności za nie dotrzymanie terminu przesyłki z winy poczty lub firmy kurierskiej.

11. Wszystkie dostępne towary w sklepie www.pdinetwork.net są objęte gwarancją firmową a także osobną gwarancją producenta. Okres gwarancji wynosi od 12 do 36 miesięcy.

12. Towary objęte GWARANCJĄ PRODUCENTA serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta (fabrykę) . Firma PDI NETWORK nie będzie przyjmowała towarów z w/w gwarancją.

13. Reklamacje: Warunkiem przyjęcia towaru do Serwisu PDI NETWORK jest to iż Nabywca dostarcza towar kompletny, czyli np. : z takim wyposażeniem i w takiej konfiguracji, w jakiej zostały zakupione przez nabywcę , osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt i ryzyko Nabywcy. Wraz z reklamowanym towarem KLIENT ma obowiązek dostarczenia : kopia faktury zakupu , bądź paragonu oraz oryginał karty gwarancyjnej.

14. Utrata praw gwarancyjnych: Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia: - samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, - uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów kreskowych, - uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji czy regulacji towaru. - zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych PDI NETWORK lub producenta (fabrycznych), - uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych, - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady, - a także jeżeli karta gwarancyjna PDI NETWORK jest niemożliwa do odczytania.

15. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

16.Złożenie zamówienia w sklepie www.pdinetwork.net oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

17.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.  Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

18. Zawartość sklepu internetowego firmy PDi NETWORK nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

19. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.